Om Falck

Som Falck-medlem har du mange medlemsfordeler og du kan være trygg på at du alltid får hjelp, uansett hvor du er.

Vi er dedikert til å ta vare på mennesker og samfunnet når det trengs

Vi vet at menneskers liv og velbefinnende er avhengig av vår evne til å være handlekraftige og effektive – og vi vil alltid yte det lille ekstra for å beskytte og hjelpe mennesker i kritiske situasjoner.

27 000

høyt kvalifiserte og fagutdannede medarbeidere

30

land

9 millioner

Akuttberedskap og helsetjenester hvert år.

Handlinger sier mer enn ord

Vi gjør omsorg om til handling. Og vi mener at handlingene våre viser våre intensjoner i større grad enn ord. Hvordan vi opptrer definerer oss.